Detaljregulering for Jotunheimen caravan camp Heimsand - godkjent

Kommunestyret vedtok i møte 4. april 2017, sak 21/17, med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-12 detaljreguleringsplan for Jotunheimen caravan camp Heimsand. Planen opnar for utviding av dagens campingareal på Heimsand og auka kapasitet for døgnleige, samt oppføring av campinghytter, vandrarheim og kafébygg. Detaljreguleringa erstattar reguleringsplan for Heimsand av 2002.

Planen er også lagt ut i servicetorget på kommunehuset. Frist for å klage på planvedtak er 3 veker frå kunngjering, jf. plan- og bygningslova § 1-9 og forvaltningslova kap.VI.

Saksdokument:

Plankart (PDF, 633 kB)

Illustrasjonsplan (PDF, 669 kB)

VA-plan (PDF, 2 MB)

Støyrapport (PDF, 739 kB)

Planomtale (PDF, 4 MB)

Føresegner (PDF, 500 kB)

Møtebok kommunestyret (PDF, 254 kB)

 

 

 

Publisert av Roar Strand. Ansvarleg Ingunn Moen Helland. Sist endra 07.04.2017
Fann du det du var på leit etter?
 
  • TelefonBilde 61 29 36 00
  • FaksBilde 61 29 36 01
  • PostboksBildeEdvard Storms veg 2
  • PostboksBilde Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå
  • Kommunenr. 0515
  • Org.nr: 939 607 706
  • Åpningstid: 07:30 - 15:00
Login for redigering
Login for redigering