Barnehageplass 2017-2018? Søknadsfrist 1. mars

Søknadsfristen for det generelle opptaket til barnehage er 1. mars.

Søk på skjema 2017/2018 under Vågå kommune si heimeside.

Alle som alt har plass, skal bruke endringsskjema.

Vågå kommune har tre kommunale barnehagar og to private barnehagar.

 

Lalm barnehage:

2 avdelingar, ope 5 dagar i veka, 0-6 år.

Tessand barnehage:

1 avdeling, ope 5 dagar i veka, 0-6 år.

Søre Grindstugu barnehage:

4 avdelingar (med småbarnsavdeling og 5 års-avdeling), ope 5 dagar i veka, 0-6 år.

 

Tytingen gards- og naturbarnehage :

2 avdelingar, ope 5 dagar i veka, 0-6 år.

Trudelutten musikkbarnehage :

1 avdeling, ope 5 dagar i veka, 0-3 år. 

 

Søknadsskjema og utfyllande opplysingar finn de på  www.vaga.kommune.no

 

Barn som alt går i ein barnehage i Vågå treng ikkje søkje på nytt, desse skal levere endringsskjema til barnehagen om dei ønskjer endring. Du finn skjema under same nettadresse som ovanfor, eller ved å henvende deg til barnehagen.

Søknadsfrist: 1. mars 2017.

Publisert av Mona Sveen. Sist endra 27.02.2017
Fann du det du var på leit etter?
 
  • TelefonBilde 61 29 36 00
  • FaksBilde 61 29 36 01
  • PostboksBildeEdvard Storms veg 2
  • PostboksBilde Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå
  • Kommunenr. 0515
  • Org.nr: 939 607 706
  • Åpningstid: 07:30 - 15:00
Login for redigering
Login for redigering