Vågå og Sel kommuner skal gi ut ny, felles kulturkalender for perioden 1. juni - 31. august 2018. Har du arrangement innafor dette tidsrommet, meld frå innan 4. mai, slik at dei blir med i kalenderen.


23.04.2018

Yr.no melder at det for austlandet, Telemark og deler av Trøndelag er jordskredfare på gult nivå. 


23.04.2018

Oppland fylkeskommune har bevilga inntil kr 1,6 mill til gjennomføring av prosjekt Ottadalen Massivtre i perioden 2018-19.

 


17.04.2018

Dette er ei påminning om at det frå 15. april til 15. september er forbud mot åpen brenning av bål i eller i nærleiken av skog og anna utmark.

17.04.2018

Aktiv sommarferie blir i år i tida 13. - 17. august. Det er frammøte kl 9.00 og henting kl 15.00 kvar dag på Halland. Alle tek med mat og drikke kvar dag.Det kostar kr 500,- pr barn og er eit tilbod for ungar fødd 2011 tom. 2005. Påmeldingsfrist er 15. juni (påmeldingsskjema finn du lengst ned i artikkelen)
16.04.2018

3. mai skal heile Norge ryddast! Bli med og plukk søppel i Vågå, torsdag 3. mai - måndag 7. mai, og hald Vågå og Norge reint!
16.04.2018

Det er for 2018 avsett midlar til tilskot til jordbruks- og setervegar utanom statsallmenningen i Vågå. Tilskot kan gjevast til nyanlegg og vedlikehald.


13.04.2018

"Per Fugelli-Siste resept" Kr 50,- for kinobillett, inkludert kaffe og biteti
10.04.2018

Blåhøvegen er stengt frå i dag (fredag 6. april 2018) og inntil vidare grunna vårløysing. Ny melding blir lagt ut når vegen blir opna att.


06.04.2018

No skal alle små vassforsyningsanlegg registrerast, melder Mattilsynet i ei melding.

04.04.2018
Alle saker