I medhald av plan- og bygningslova §§ 11-14 har hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning i møte den 13.10.2017 sak 39 /17, vedteke å leggje framlegg til Kommunedelplan for trafikktryggleik i Vågå kommune 2018-2021 ut til offentleg ettersyn. 


16.10.17

Blåhøvegen og Slådalsvegen blir vinterstengt frå 13. oktober 2017.


13.10.17

Landbrukskafe med fokus på nydyrking, i Sjårdalen torsdag 19. oktober kl 11.00 - 14.00.


12.10.17

Søknadsfrist 15. november 2017  


11.10.17


Onsdag 11. oktober kl 08.00 – 14.30Fredag 13. oktober kl 08.00 – 14.30Fredag 20. oktober kl 08.00 - 14.30 


03.10.17

Nye søppelsekkar blir køyrd ut frå 30. september.


26.09.17

I samband med brannvernveka 2017 inviterer Vågå brannvesen til open brannstasjon, laurdag 23. september kl 11.00 - 14.00.


20.09.17

Markering av Eldredagen 2017 på Lalm samfunnshus fredag 6. oktober kl 18.30
15.09.17

Fysak Vågå støttar tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet i lokalsamfunnet med eit lite beløp. Friviljuge lag og organisasjonar kan sende søknad til folkehelsekoordinator Mona Sveen gjennom heile året.  

mona.sveen@vaga.kommune.no

14.09.17

Det gjenstår nokre stemmer som ikkje er telt, ma. grunna postgang. Opptelt prosent er 99,8. Resultatet nedanfor er 2.121 avlagte stemmer, av totalt 2.812 stemmeberettiga. 


12.09.17
Alle saker