Vågå kommune, og dei andre norddalskommunane, har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokument elektronisk, sjølv om dei er unnateke offentlegheit.


13.12.17

Kommunestyret har i dag behandla økonomiplan for perioden 2018-2021, sak 90/17.

12.12.17

Vågå kommune har inngått avtale med Lemonsjø Alpinsenter/Jotunheimen AktivIt AS. Denne avtala har som målsetjing å tilby elevane i 1. - 7. trinn ved Lalm Skule og Vågåmo Skule eit alpint tilbod ved Lemonsjøen Alpinsenter. Målet er at tilbodet skal føre til betre fysisk fostring og eit utvida fritidstilbod for elevane.


12.12.17

I dagens stillingsslepp er det lagt ut om lag 100 ledige stillingar i heile Nord-Gudbrandsdalen. Det er både faste stillingar, vikariat, sesongstillingar og lærlingestillingar.


11.12.17

Det er gjenomført valg av ny regionrådsleiar i Nord-Gudbrandsdal. Som leiar vart ordførar Iselin Jonassen i Vågå valgt, medan Mariann Skotte, ordførar i Lesja, vart nestleiar.


11.12.17

'Fjellandbruk er framtid' inviterer i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving til grasdyrkingsmøte på Bokhandelen Kafe i Vågå tysdag 12. des kl 11-14


05.12.17

Statens vegvensen varslar oppstart av planarbeid for krysset Rv15/Fv51 ved Randen.


30.11.17

Det er tid for å lese av vassmålaren på eigedomen, slik at vi kan avrekne vassforbruket.


28.11.17

I desember i fjor døydde det åtte nordmenn i brann. Det vil seie at det omkom ein person kvar fjerde dag. Bruk Røykvarslardagen 1. desember til å byte batteri og teste røykvarslarane dine.

28.11.17

Vågå og Sel skal gi ut ny felles kulturkalender for perioden 1. januar - 31. mai 2018. Har du innspel du ønskjer å få med i kalenderen, meld frå innan 1. desember.


23.11.17
Alle saker